Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam

Ga naar de inhoud
Liaquat en Henny Qaiser
Sinds 1981 in Pakistan
 
 
 
Studenten
Bijbelcollege Lahore
 
 
 
Zondagsdienst in kerk
Lahore
 
 
 
Sponsoring en onderwijs
aan kinderen
 
 
 
Hulp en opbouw in
rampgebieden
 
 
 
 
Vrouwenseminars door
het gehele land
 
 
HOMEPAGE

               

Zending in Pakistan - Sponsoring van kinderen en gezinnen
via Tamaraproject - Hulpprojecten in noodsituaties via
Bonitaproject - Opleiding predikanten en pastorale werkers in
het Bijbelcollege te Lahore.
Hartelijk welkom.
Kijk gerust maar even om u heen.
Deze pagina is bedoeld als een portaal naar onze uitgebreide
website over het zendingswerk in Pakistan,
waar de vele facetten van dit werk uitgebreid belicht worden.Als bestuur van de stichting 'Schatkamer voor de Wereld' is het ons een genoegen om u hier te begroeten voor een rondleiding door de verschillende afdelingen van het zendingswerk in Pakistan.  Liaquat en Henny Qaiser vertrokken in 1981, direct na hun theologische opleiding en huwelijk naar Pakistan om zich in te zetten voor Gods werk in Pakistan. Er is sinds die tijd veel gebeurd in Pakistan en het is zeker de moeite waard om kennis te maken met dit veelzijdige werk, dat gesteund wordt door gemeenten en particuliere donateurs in Nederland, Zweden en verschillende andere landen.

Liaquat en Henny Qaiser werden uitgezonden door de Pinkstergemeente 'De Banier' in Rotterdam en de stichting Opdracht tot Wereldzending. In 2002 werd de stichting 'Schatkamer voor de Wereld' te Rotterdam  in het leven geroepen  om zich in te zetten voor de belangen van het zendingswerk in Pakistan.

In Lahore bevindt zich het Bijbel College, waar jaarlijks vele studenten afstuderen om het geestelijke werk in Pakistan te versterken. Liaquat is aan het college verbonden als directeur, terwijl Henny in verschillende vakken lesgeeft. Verder geven zij leiding aan een gemeente in Lahore en verzorgen door het gehele land seminars voor mannen en vrouwen. Via het Bonitaproject worden vele hulpprojecten in noodsituaties verzorgd en via het Tamaraproject worden kinderen gesponsord om naar school te kunnen gaan.

Op de site: Christus in Pakistan kunt u uitgebreid kennis nemen van de verschillende facetten van dit veelzijdige werk. De website van de Schatkamer functioneert vanaf 2013 vooral als een voorportaal met links naar de website van Christus in Pakistan.
Periodieke giften
Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer nodig!

Een goed bericht voor hen, die regelmatig en gedurende minstens vijf jaar een periodieke gift schenken voor een goed doel aan een stichting of organisatie, die bij de Belasting de ANBI erkenning heeft ontvangen.
Normaal is het al zo, dat als je aan goede doelen schenkt je recht hebt op een aftrekpost bij de Belasting, maar daar zijn wel regels aan verbonden en heeft zijn beperkingen, waardoor toch niet het totaalbedrag van de giften aftrekbaar is.

Dat verandert als je je schenking laat vastleggen in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. Je giften zijn in dat geval volledig aftrekbaar, zonder minimum of maximum.
Wat vroeger echter alleen kon bij de notaris, kun je nu ook zelf regelen. Door een wetswijziging per 1 januari 2014 hoef je voor een periodieke schenking namelijk geen notariële akte meer te laten opmaken. Daarmee is deze manier van schenken ook interessant geworden voor kleinere bedragen.

Zie voor verdere informatie: Periodieke giften
Mogelijk vraagt u zich af, waar nu toch alle boeken, studies en pastorale boodschappen gebleven zijn, die eerder op deze website stonden. Wel, maakt u zich maar niet ongerust, want ze zijn er allemaal nog! Met ingang van 2013 is er echter een geheel nieuwe en vernieuwde website gestart met de toepasselijke naam: Schatten uit Gods Woord.

Hier vindt u alle boeken, bijbelstudies en meditaties van bijbelleraar Klaas van Balen, die eerder op de website van de Schatkamer te zien waren en u bent daar van harte welkom! De stichting ‘Schatkamer voor de Wereld’ richt zich nu geheel op de zending in Pakistan.


Stichting Schatkamer voor de Wereld

Kouterstraat 6
3075 CG Rotterdam (Nederland)
Tel.: +31 (0)10-4852221

K.v.K. Rotterdam nr.: 24341925

Website: www.schatkamervoordewereld.nl
De Schatkamer is een non-profit instelling.
Wilt u ons werk steunen?
U kunt dat doen door  een donatie over te maken
op de volgende rekening:

ABN-AMRO: 41.55.63.399
IBAN: NL54ABNA0415563399 - BIC: ABNANL2A
ten name van de Stichting Schatkamer voor de Wereld te Rotterdam

De stichting heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)


Al uw giften voor het werk zijn dus aftrekbaar voor de belasting.
Wij nodigen u nu graag uit voor de volgende stap
naar de uitgebreide site van het zendingswerk
in Pakistan via onderstaande link:
 
Copyright © 2003- - Stichting Schatkamer voor de Wereld, te Rotterdam
 
Coördinator: Klaas van Balen - Webmaster: Theo Meijer
 
Terug naar de inhoud